"AHLAN WA SAHLAN!!!!!


Rabu, 11 Mei 2011

TAFSIR AYAT-AYAT "RAHMAT" DALAM AL-QUR'AN

BAB I
Pendahuluan
Subhanallah! Maha suci Allah yang memberi petunjuk kepada ciptaan-Nya dengan berupa kitab-kitab yang berbentuk tulisan dan berupa ayat-ayat yang menghampar dan membentang yakni segala isi alam baik di bumi maupun di langit dan celakalah bagi hambaNya yang jauh dari rahmatNya, karena dengan rahmatNyalah manusia dapat memandang segala bentuk yang tidak menyenangkan menjadi sebuah petunjuk yang kelak mengantarkannya kepada jalan menuju Rabbnya. ia akan selalu ridho dengan setiap apa yang diberikan kepadanya, kebaikan akan ia syukuri dan ia akan bersabar setiap keburukan yang menimpa dirinya. Oleh sebab itula Rosulullah menyebut umaatnya dengan sebaik-baik ummat. Manusia seperti inilah yang menjadikan Rosulullah berbangga diri.
Shalawat serta salam tak henti-hentinya didengungkan oleh sekian banyak umat Islam dari segala penjuru dunia. Beliau patut diteladani dan dijadikan pigur bagi setiap insan yang hendak mendapatkan petunjuk dari Sang Pemberi Petunjuk, bagi setiap insan yang hendak mendapatkan rahmat dari Sang Pemilik rahmat. Dengan meneladani beliau berarti kita telah berada pada jalan yang tidak akan pernah mengantarkan kita kepada kesesatan tanpa arah. Beliau adalah kompas kehidupan yang diutus sebagai penunjuk jalan juga terhiasi dengan akhlak yang mulia. Setiap keputusan dan tindakan beliau adalah tafsiran ayat suci al-qur’an, suci dan jauh dari sifat salah. Karena beliau mendapat pendidikan langsung dari yang Rabbul ‘Alamien.
Jika demikian, bila kita mengikuti dan meneladani segala sifat beliau secara tidak langusng kita telah menyingkap dan mengamalkan tafsiran dari ayat-ayat Allah yang tersirat pada diri Rosulullah.